English
 Huvudsidan

Läkarintyg och sjukintyg

Svensk lagstiftning innefattar många krav på läkarintyg. Bestämmelser om sjukintyg finns i lagen om sjuklön och i kollektivavtal. Bestämmelser om tjänstbarhetsintyg och medicinska kontroller finns hos Arbetsmiljöverket. Bestämmelser om intyg i samband med transporter finns hos Transportstyrelsen.

Alla läkarintyg kräver en läkarundersökning. Ofta kombinerad med röntgen, spirometri, blodprov eller andra medicinska analyser. Fysiska läkarundersökningar gör vi ofta på arbetsplatsen för att minimera produktionsbortfall. Medicinska analyser gör vi på en av över 1300 mottagningar över hela Sverige.

Vi utfärdar alla läkarintyg som behövs till arbetsgivare i hela Sverige. Oavsett om det är obligatoriska tjänstbarhetsintyg som behövs för att få utföra arbete med härdplaster, asbest, bly, kadmium, klättring, rökdykning, kemdykning eller dykning i vatten. Eller förstadagsintyg vid sjukdom.

Vi tillhandahåller också medicinska kontroller som är frivilliga för den som undersöks men som en arbetsgivare måste erbjuda vid arbete med förhöjd hälsorisk. Exempelvis vid arbete i buller, med smittrisk, vid bildskärm, med vibrationer, på natten eller med allergiframkallande produkter.

Utöver lagstadgade medicinska kontroller utför vi också kollektivavtalade medicinska kontroller och årskontroller för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kontakt

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Du måste fylla i namn och mejladress/mobilnummer Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande och kommer att kontakta dig.