English
Hälsovård och sjukvård

Som den borde vara

Vi är en rikstäckande företagshälsa som arbetar med hälsovård och privat sjukvård från över 1250 mottagningar i hela Sverige. Sedan starten 2017 har vi hjälpt över 17 700 personer.

Vi är en rikstäckande företagshälsa som arbetar med hälsovård och privat sjukvård från över 1250 mottagningar i hela Sverige. Sedan starten 2017 har vi hjälpt över 17 700 personer.

Våra mest populära produkter

Företagshälsovård utan
anslutningsavgift

Vi är en rikstäckande företagshälsa som arbetar digitalt och med arbetsplatsbesök från över 1250 fysiska mottagningar i hela Sverige. Utan anslutningsavgift och ofta med stöd från Försäkringskassan utför vi all företagshälsovård och sjukvård som behövs.

Hälsokontroll med
blodanalys

Vi hittar hälsoproblem som kräver åtgärd hos 1 av 5 oavsett ålder med hjälp av en omfattande blodanalys och en digital intervju. Personligt läkarsamtal med remiss till vård vid behov och arbetsmiljörapport ingår.

Sjukvårdsförsäkring med personlig privatläkare

Vi ger dig en personlig privatläkare som tar hand om all vård du behöver med hjälp av specialister. Från enkla infektioner till avancerade operationer. Alltid med högsta service från mer än 1250 privatmottagningar i hela Sverige.

Drogtestning med laboratorieanalys

Vi drogtestar testpersonens saliv och övervakar provtagningen digitalt. Provet skickas sen till oss med rekommenderad post och analyseras av ackrediterat laboratorium. Vid positivt testresultat har vi egen MRO-läkare och egen arbetsrättslig jurist.

Läkarintyg och
sjukintyg

Vi utfärdar alla läkarintyg som behövs i Sverige. Exempelvis förstadagsintyg vid sjukdom och intyg för att få utföra visst arbete. Både sådana som är obligatoriska enligt svensk lag och sådana som krävs enligt kollektivavtal.

Privat specialistsjukvård
och operation

Den allmänna sjukvården räcker inte alltid till. Ibland är det svårt att få den behandling som krävs. Vi tillhandahåller samma privata sjukvård som ingår i en sjukvårdsförsäkring. Oftast utan väntetid och från över 1250 mottagningar i hela Sverige.

Om oss

Bergus Health AB med dotterbolagen Bergus Medical AB och Bergus Care AB är en privat vårdkoncern som började sin verksamhet 2017. Idag (hösten 2023) har vi hjälpt mer än 17 700 personer i vår målgrupp 16-69 år med privat hälsovård och sjukvård.

Förutom egen personal har vi ett rikstäckande nätverk av specialister som arbetar från över 1250 privatmottagningar i hela Sverige. Nätverket innefattar bland annat specialistläkare, fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer och dietister.

Vi har även rikstäckande tillgång till provtagning på över 1300 mottagningar samt tillgång till MR, röntgen och ultraljud på ett stort antal orter i Sverige. Utöver det kan vi skicka patienter till snabb privat operation på alla privatsjukhus i Norden.

Moderbolaget Bergus Health AB är en komplett företagshälsa. Genom avtal med Försäkringskassan kan företagets kunder få betydande subvention av framför allt rehabiliteringsinsatser på individnivå. Dotterbolagen Bergus Care AB och Bergus Medical AB utför primärvård och specialistvård.

 

Kontakt

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Du måste fylla i namn och mejladress/mobilnummer Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande och kommer att kontakta dig.